Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de producten ongeopend te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het goed in ontvangst heeft genomen. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons HuidBalans, Bergstraat 69, 5551AW, Valkenswaard, 0407800746, [email protected] schriftelijk per e- mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling die u heeft gedaan, exclusief leveringskosten. Alleen ongeopende/verzegelde producten nemen wij retour binnen 14 dagen na aankoop.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen ongeopend hebben teruggekregen. 

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons: Huidbalans, Bergstraat 69, 5551AW, Valkenswaard terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terug levert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.